WETGEVING

Sportdecreet 10.06.2016

Hier komt info over het sportdecreet.Download hier enkel nuttige documenten.


Decreet 10 juni 2016

Uitvoeringsbesluit 16.09.2016

Hier komt info over het uitvoeringsbesluit.Download hier enkel nuttige documenten.


Uitvoeringsbesluit 16 september 2016

Vrijwilligerswet

Sinds 1 januari 2007 zijn sportclubs met een VZW-statuut burgerlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun vrijwilligers.

De Wet van 3 juli 2005 en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten heeft de immuniteit van de vrijwilliger ingelast en de clubs dienen hiervoor een verzekering af te sluiten waarvan de minimumvoorwaarden werden vastgelegd door het KB van 19 devember 2006.

Feitelijke verenigingen vallen enkel onder bepaalde voorwaarden onder deze wetgeving.

Op het web is een overvloed aan informatie betreffende de vrijwilligerswet terug te vinden.

Bijgaand een praktisch overzicht van de oplossingen die Arena biedt in zijn contracten. Download hier enkel nuttige documenten.


Vrijwilligers praktisch bekeken

Verenigingswerk

Sinds  15 juli 2018 kan je onbelast bijklussen in de non-profit sector en kunnen bv. Trainers, scheidsrechters of juryleden worden vergoed via het statuut verenigingswerk.
 
Wie mag plussen?
 
Enkele restricties:
  • Plussen mag niet bij de werkgever, tot 1 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • Plussen mag niet bij de vereniging waar je vrijwilligerswerk doet, tenzij hiervoor geen onkostenvergoeding wordt toegekend of het om een andere periode gaat. 
  • Plussen mag dus wel gecombineerd worden met vrijwilligerswerk bij een andere vereniging.
  • Plussen mag niet ter vervanging van een personeelslid.
  • De plusser moet een Belgisch rijksregisternummer hebben, deze regeling kan niet toegepast worden voor buitenlanders.

Bij welke verenigingen kan dit, en voor welke activiteiten?
 
Plussen kan zowel bij vzw’s als bij feitelijke verenigingen en openbare besturen. De activiteiten zijn op de officiële website terug te vinden, al zullen de toegestane activiteiten weldra worden ingeperkt.
 
Wat zijn de formalistische verplichtingen?
 
Er moet verplicht een geschreven overeenkomst opgesteld worden, die onder meer de duur, de vergoeding, de frequentie en de prestaties bevat. Hiervan zullen modeldocumenten voorhanden zijn. Daarnaast moet er door de vereniging een verzekering worden afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. Deze polisnummers moeten eveneens vermeld worden in de voornoemde overeenkomst. Download hier enkel nuttige documenten.


Wet 18 Juli 2018, art. 6-9 (aansprakelijkheid/verzekering)

Nuttige documenten

In deze rubriek kan u enkele nuttige documenten terugvinden. Aarzel niet ons te contacteren voor verdere informatie.Download hier enkel nuttige documenten.


Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs

YOUR COACH IN SPORTS INSURANCE

Onze troeven

Betrokkenheid

Arena NV is een wendbare partner met de ruggegraat van een stevige internationale groep. U geniet hierdoor van een menselijke aanpak met sport in het DNA.

Bereikbaarheid

Als club of federatie hebt u graag snelle antwoorden met kennis van zaken. Vaste dossierbeheerders per federatie zijn vertrouwd met alle specifieke aspecten van uw sport.


Soepelheid

Als sportentiteit bent u niet gebaat bij eenheidsworst. Geniet van de flexibiliteit van vlot contact om oplossingen te garanderen.

Know-How

Expertise komt met de jaren. Meer dan 25 jaar in sportverzekeringen, verzekeren u een all-round duurzaam partnership.

Arena NV/SA
  • Brand Whitlocklaan 165, 1200 Brussel

  • T: +32 (0)2 512 03 04 - F: +32 (0)2 512 70 94
  • www.arena-nv.be