MIFID

MiFID - Precontractuele informatie

ARENA N.V., met maatschappelijke zetel te Nerviërslaan 85 bus 2 1040 Brussel, RPR: 0449.789.592, is als Gevolmachtigde Onderschrijver geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onder het nr. 10.365.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort: FSMA) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA is gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14. Het register van tussenpersonen van de FSMA is online consulteerbaar op www.fsma.be

ARENA N.V. voert een actief belangenconflictenbeleid, welke U via onderstaande hyperlink kunt consulteren.
ARENA N.V. voert tevens een beleid met betrekking tot verloning, geschenken en natura, welke U via onderstaande hyperlink kunt consulteren.
ARENA N.V. informeert U over de aard van de vergoeding die zij ontvangt, welke U via onderstaande hyperlink kunt consulteren.

Hieronder kunt U tevens het informatiedocument (IPID) met betrekking tot onze EasyClub-oplossing consulteren.

U kan met ons in het Nederlands, Frans of Engels communiceren via verschillende kanalen:
  • schriftelijk: ons adres is: Nerviërslaan 85 bus 2 1040 Brussel
  • telefonisch: ons algemeen telefoonnummer is +32 (0)2 512 03 04
  • telefax: ons algemeen faxnummer is +32 (0)2 512 70 94
  • e-mail: ons algemeen mailadres is arena@arena-nv.beDownload hier enkel nuttige documenten.


Beleid met betrekking tot belangenconflicten Beleid met betrekking tot verloning, geschenken en voordelen in natura Aard van de vergoeding IPID - Informatiedocument Easyclub-verzekering

YOUR COACH IN SPORTS INSURANCE

Onze troeven

Betrokkenheid

Arena NV is een wendbare partner met de ruggegraat van een stevige internationale groep. U geniet hierdoor van een menselijke aanpak met sport in het DNA.

Bereikbaarheid

Als club of federatie hebt u graag snelle antwoorden met kennis van zaken. Vaste dossierbeheerders per federatie zijn vertrouwd met alle specifieke aspecten van uw sport.


Soepelheid

Als sportentiteit bent u niet gebaat bij eenheidsworst. Geniet van de flexibiliteit van vlot contact om oplossingen te garanderen.

Know-How

Expertise komt met de jaren. Meer dan 25 jaar in sportverzekeringen, verzekeren u een all-round duurzaam partnership.

Arena NV/SA
  • Brand Whitlocklaan 165, 1200 Brussel

  • T: +32 (0)2 512 03 04 - F: +32 (0)2 512 70 94
  • www.arena-nv.be