BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Bestuurder dus aansprakelijk

De bestuurders zijn meestal de dragende krachten de sportclub. Zij doen dit vrijwillig en vrijwel kosteloos. De nieuwe wetgeving inzake vzw’s heeft het mandaat niet alleen professioneler maar zeker ook risicovoller gemaakt. De waarborg bestuurdersaansprakelijkheid beschermt het persoonlijk vermogen van de bestuurder tegen de financiële gevolgen van een schadeclaim.

Tot voor de nieuwe Wet op de vzw’s misschien een luxe, nu een must!Download hier enkel nuttige documenten.


Verzekeringsvoorstel Bestuursaansprakelijkheid Algemene Voorwaarden BA Bestuurders

Persoonlijke contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid

Er zijn de schadegevallen die rechtstreeks verband houden met de uitbating en de inrichtingsrisico's van de sportvereniging / VZW en die te wijten zijn aan een gebrekkige uitvoering of een gebrek aan uitvoering. Het zijn schadegevallen die toerekenbaar zijn aan de vereniging / VZW zelf. De VZW-bestuurders kunnen in deze context mede-aansprakelijk worden gesteld met de VZW wanneer zij bv. een inbreuk tegen de algemene zorgvuldigheidsplicht begingen.

Deze risico's vallen onder toepassing van een "B.A.-Uitbating/Inrichting"- verzekeringspolis.

Voor de VZW-bestuurders is er echter nog een bijkomende en veel belangrijker aansprakelijkheidsrisico : bestuurders hebben met de VZW een contractuele rechtsverhouding als lasthebber (art. 1991 e.v. B.W.). Zij kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten in beleid en bestuur begaan bij het vervullen van het hen toevertrouwde mandaat.

Deze fouten zijn vergelijkbaar met de beroepsfouten van de maatschappelijke lasthebbers van vennootschappen en situeren zich in het financieel en administratief beheer door de bestuurders van de VZW waargenomen. Een VZW-bestuurder kan in die hoedanigheid worden geconfronteerd met zowel contractuele als extracontractuele aansprakelijkheidsvorderingen die voor hem een persoonlijk vermogensrisico betekenen. 

Contractuele vorderingen kunnen enkel worden ingesteld door de VZW. Wanneer de contractuele wanprestatie van de  bestuurder terzelfdertijd een onrechtmatige daad uitmaakt, t.t.z. een tekortkoming aan de algemene zorgvuldigheidsplicht die de wet aan eenieder oplegt en indien deze fout een schade heeft veroorzaakt die verschillend is van de schade die louter voortvloeit uit de contractuele wanprestatie zodat er samenloop/coëxistentie ontstaat, kan er ook extra-contractueel worden gevorderd niet alleen door de VZW maar ook door derden.

Deze aan de beroepsaansprakelijkheid van maatschappelijke lasthebbers analoge verzekeringsdekking dient te voorzien in het schadeloos stellen van de VZW.-bestuurders voor de financiële gevolgen van elke aansprakelijkheidsvordering die tegen hen wordt ingesteld ingevolge een fout als lasthebber van de VZW begaan in het bestuur/beleid van de VZW .YOUR COACH IN SPORTS INSURANCE

Onze troeven

Betrokkenheid

Arena NV is een wendbare partner met de ruggegraat van een stevige internationale groep. U geniet hierdoor van een menselijke aanpak met sport in het DNA.

Bereikbaarheid

Als club of federatie hebt u graag snelle antwoorden met kennis van zaken. Vaste dossierbeheerders per federatie zijn vertrouwd met alle specifieke aspecten van uw sport.


Soepelheid

Als sportentiteit bent u niet gebaat bij eenheidsworst. Geniet van de flexibiliteit van vlot contact om oplossingen te garanderen.

Know-How

Expertise komt met de jaren. Meer dan 25 jaar in sportverzekeringen, verzekeren u een all-round duurzaam partnership.

Arena NV/SA
  • Brand Whitlocklaan 165, 1200 Brussel

  • T: +32 (0)2 512 03 04 - F: +32 (0)2 512 70 94
  • www.arena-nv.be